SākumsSaplūsmes režīmsSaplūsmes režīmsNeatdalāmie saplūsmes režīmi
  iCalamus > Uzziņa > Inspektori > Saplūsmes režīms Alfabētiskais rādītājs

Atdalāmie saplūsmes režīmi

Normāls
Šeit avota krāsas izvade ir nemainīga. Fons tiek ignorēts.
Multiplicēt
Šajā režīmā fona un avota krāsas tiek multiplicētas. Rezultāta krāsa vienmēr ir vismaz tikpat tumša kā jebkura no divām komponentkrāsām. Jebkuras krāsas multiplicēšana ar melnu dod melnu. Multiplicēšana ar baltu atstāj sākotnējo krāsu nemainīgu. Secīgu pārklājošos objektu noklāšana ar krāsu, kas nav melna vai balta, dod pakāpeniski tumšākas krāsas.
Filtrēt
Šis režīms multiplicē fona un avota krāsu vērtību komplementus un tad komplementē rezultātu. Rezultāta krāsa vienmēr ir vismaz tikpat gaiša kā jebkura no divām komponentkrāsām. Jebkuras krāsas filtrēšana ar baltu dod baltu. Filtrēšana ar melnu atstāj sākotnējo krāsu nemainīgu. Efekts līdzinās vairāku diapozitīvu vienlaicīgai projicēšanai uz viena ekrāna.
Pārklājums
Šis režīms multiplicē vai filtrē krāsas atkarībā no fona krāsas. Avota krāsas pārklāj fonu, saglabājot tā iegaismojumus un ēnas. Fona krāsa netiek aizvietota, bet sajaukta ar avota krāsu, lai atstarotu fona gaišumu vai tumšumu.
Tumšot
Šeit tiek izvēlēta tumšākā no fona un avota krāsām. Kur avots ir tumšāks, fons tiek aizvietots ar avota krāsu; citādi tas paliek nemainīgs.
Gaismot
Šeit tiek izvēlētā gaišākā no fona un avota krāsām. Kur avots ir gaišāks, fons tiek aizvietots ar avota krāsu; citādi tas paliek nemainīgs.
Apslēpt krāsas
Šis režīms padara gaišāku fona krāsu, lai atstarotu avota krāsu. Noklāšana ar melnu nerada nekādas izmaiņas.
Akcentēt krāsas
Šis režīms padara tumšāku fona krāsu, lai atstarotu avota krāsu. Noklāšana ar baltu nerada nekādas izmaiņas.
Viegls gaismojums
Šeit krāsa tiek tumšota vai gaismota atkarībā no avota krāsas vērtības. Ja avota krāsa ir gaišāka par 0,5, fons tiek gaismots līdzīgi krāsu apslēpšanas efektam. Tas ir noderīgi, lai ainavai pievienotu gaišos toņus. Ja avota krāsa ir tumšāka par 0,5, fons tiek tumšots līdzīgi krāsu akcentēšanas efektam. Gaismošanas vai tumšošanas pakāpe ir proporcionāla atšķirībai starp avota krāsu un 0,5. Ja tā ir vienāda ar 0,5, fons paliek nemainīgs. Noklāšana ar tīri melnu vai baltu krāsu rada izteikti tumšāku vai gaišāku laukumu, bet nedod tīru melno vai balto. Efekts līdzinās izkliedēta prožektora spīdināšanai uz fonu.
Spēcīgs gaismojums
Šeit krāsa tiek reizināta vai filtrēta atkarībā no avota krāsas vērtības. Ja avota krāsa ir gaišāka par 0,5, fons tiek gaismots līdzīgi aizklāšanas efektam. Tas ir noderīgi, lai ainavai pievienotu gaišos toņus. Ja avota krāsa ir tumšāka par 0,5, fons tiek tumšots līdzīgi multiplicēšanas efektam. Tas ir noderīgi, lai ainavai pievienotu ēnas. Gaismošanas vai tumšošanas pakāpe ir proporcionāla atšķirībai starp avota krāsu un 0,5. Ja tā ir vienāda ar 0,5, fons paliek nemainīgs. Noklāšana ar tīri melnu vai baltu krāsu dod tīru melno vai balto. Efekts līdzinās spēcīga prožektora spīdināšanai uz fonu.
Atšķirība
Šeit tumšākā no divām komponentkrāsām tiek atņemta no gaišākās Noklāšana ar baltu invertē fona krāsu. Noklāšana ar melnu nerada izmaiņas.
Izņēmums
Šis režīms rada līdzīgu efektu kā režīms Atšķirība, bet ar mazāku kontrastu.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsSaplūsmes režīmsSaplūsmes režīmsNeatdalāmie saplūsmes režīmi