SākumsLappušu inspektorsŠabloniSlāņu inspektors
  iCalamus > Uzziņa > Inspektori > Lappušu inspektors Alfabētiskais rādītājs

Lappuses

Lappušu inspektora apakšdaļā atrodams dokumenta lappušu saraksts. Izmantojiet izmēra joslu starp šablonu sarakstu un lappušu sarakstu, ja vēlaties mainīt katram no tiem atvēlēto laukumu.

Lappuses tiek vizualizētas ar vienlappuses vai divlappušu režīma ikonām atkarībā no dokumentā lietotā režīma.

Padoms: Pretēji daudziem citiem sarakstiem dubultklikšķis uz lappuses simbola Lappušu inspektorā nepiedāvā mainīt tās parametrus, bet gan pāriet tieši uz attiecīgo lappusi dokumenta logā, parādot to tālummaiņas izšķirtspējā Ietilpināt lappusē.


Ar klikšķi uz plusa zīmes Lappušu inspektora kreisajā apakšējā malā Jūs pievienosiet dokumentam vienu vai vairākas jaunas lappuses. Atveras dialoglogs, kurā Jūs iestatāt visus nepieciešamos parametrus.

Padoms: Paturiet prātā, ka Lietot maketu nenozīmē lappušu kopēšanu. Ja atzīmēsiet opciju Lietot maketu, visi šeit norādīto lappušu rāmji tiks pārkopēti uz jaunajām lappusēm ar visiem atribūtiem (pildījuma krāsu, kontūru u. c.), bet ne saturu.


Ar klikšķi uz mīnusa zūmes Lappušu inspektora kreisajā apakšējā malā Jūs varat noņemt iezīmēto lappusi no dokumenta, pirms tam apliecinot savu izvēli atbildē uz drošības jautājumu.


Darbību izvēlne piedāvā papildu funkcijas, kuru apraksts seko tālāk.

Ievietot jaunas lappuses
Klikšķis uz šī izvēlnes vienuma atbilst klikšķim uz plusa zīmes (skatīt iepriekš).
Noņemt lappusi(-es)
Klikšķis uz šī izvēlnes vienuma atbilst klikšķim uz mīnusa zīmes (skatīt iepriekš).
Rediģēt lappusi(-es)
Ja lappušu sarakstā iezīmēta vismaz viena lappuse, tās parametrus varat rediģēt, izmantojot šo izvēlnes vienumu.

Ieteikums: iCalamus viena dokumenta lappusēm var lietot dažādus izmērus. Īpašos gadījumos varat izmantot šo priekšrocību.


Rediģēt lappušu numerāciju

Ar šo izvēlnes vienumu Jūs varat mainīt lappušu numerācijas parametrus visam dokumentam. Parasti numerācija sākas ar pirmo lappusi. Ja Jūs, piemēram, strādājat pie grāmatas, kas sadalīta vairākos dokumentos, varat veikt lappušu nobīdi otrajā un tālākajos dokumentos.

Rediģēt globālos lappuses parametrus

Jūs varat mainīt visus aktīvā dokumenta globālos parametrus ar šo izvēlnes vienumu. Ja vēlaties mainīt noteiktas parametru grupas parametrus, Jums vispirms jāaktivizē šī parametru grupa, atzīmējot attiecīgo izvēles rūti.


Iezīmēt visas lappuses
Šis izvēlnes vienums iezīmē visus lappušu simbolus lappušu sarakstā uzreiz.

Noņemt iezīmējumu visām lappusēm
Šis izvēlnes vienums noņem iezīmējumu visiem lappušu simboliem lappušu sarakstā uzreiz it kā Jūs būtu ieklikšķinājis ar peli kaut kur lappušu sarakstā līdzās lappuses simbolam.

Jūs varat brīvi pārvietot lappuses simbolus lappušu sarakstā ar peli, lai mainītu to secību dokumentā. Kad pārvietojat lappuses simbolu, norādes indicē, kur lappuse tiks ievietota, ja atlaidīsiet peles taustiņu. Tas Jums palīdzēs atrast pareizās pozīcijas.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsLappušu inspektorsŠabloniSlāņu inspektors