SākumsLappušu inspektorsLappušu inspektorsLappuses
  iCalamus > Uzziņa > Inspektori > Lappušu inspektors Alfabētiskais rādītājs

Šabloni

Lappušu inspektora augšdaļā redzams šablonu saraksts. Izmantojiet izmēra joslu starp šablonu sarakstu un lappušu sarakstu, ja vēlaties mainīt katram no tiem atvēlēto laukumu.

Pēc noklusējuma šablonu saraksts uzrāda vienu šablonu ar nosaukumu Noklusētais šablons.

Padoms: Pretēji citiem sarakstiem citos inspektoros dubultklikšķis šablonu sarakstā parametru dialoglogu. Kad veiksiet dubultkikšķi uz šablonu saraksta vienības, dokuments aktīvajā logā tiks nekavējoties pārslēgts uz šablona skatu un iezīmētais šablons tiks parādīts dokumenta logā, ietilpināts lappusē.


Klikšķis uz darbības simbola šablonu saraksta kreisajā augšējā stūrī atver šablona lappušu funkciju izvēlni. Patlaban ir pieejamas šādas funkcijas:

Jauns šablons
Izvēlieties šo vienumu, ja vēlaties izveidot jaunu šablona lappusi. Atveras dialoglogs, kurā Jūs iestatāt visus prasītos parametrus.

Padoms: Ja piešķirsiet šabloniem krāsu etiķetes, tās tiks vizualizētas ne vien šablonu sarakstā, bet arī lappusēs, kam piešķirts noteikts šablons. Lai nozīmētu šablona lappuses maketa lappusēm, vienkārši velciet šablona lappusi no saraksta un nometiet to uz maketa lappuses simbola vai arī atveriet darbību izvēlnes vienumu Rediģēt lappusi(-es) (skatīt zemāk), lai piešķirtu šablona lappusi pat uzreiz vairākām maketa lappusēm.

Rediģēt šablonu
Ar šo izvēlnes vienumu varat rediģēt šablona lappušu parametrus dotajā dialoglogā.

Dialogloga parametri runā paši par sevi.
Padoms: Lappušu skaitu pēc tam nevar mainīt.
Noņemt šablonu
Ja esat iezīmējis šablona lappusi no šablonu saraksta, varat to noņemt, izmantojot šo izvēlnes vienumu. Ja šablons tiek lietots vēl citviet dokumentā, Jums būs jāizvēlas tā aizvietotājs.


Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsLappušu inspektorsLappušu inspektorsLappuses