SākumsSatura inspektorsSatura inspektors grupāmRāmja inspektors
  iCalamus > Uzziņa > Inspektori > Satura inspektors Alfabētiskais rādītājs

Satura inspektors PDF

Programmā iCalamus ir iespēja ievietot PDF saturu rāmjos. Satura inspektors piedāvā šādas PDF rediģēšanas funkcijas:

URI
Ja rāmja saturs ir PDF, tam ir URI (Uniform Resource Identifier). Tā ceļš redzams šeit Satura inspektorā. Iespējamas pat URL adreses (internetā bāzēti URI)!
Klikšķis uz simbola Labi pārielādē rāmja saturu. Tas ieteicams gadījumā, ja, piemēram, oriģinālais PDF fails ir atjaunināts uz Jūsu cietā diska un Jūs vēlaties to sinhronizēt ar dokumentā esošo bez sarežģītām importa darbībām.
Ja oriģinālais PDF ir pārvietots vai dzēsts, sarkans simbols norāda, ka tā adrese ir mainījusies.

Noklikšķinot uz sarkanā simbola, Jūs varat aktualizēt PDF URL vai piešķirt rāmim jaunu PDF.
Necaurspīdība
Katra PDF rāmja necaurspīdība ir regulējama no 0% līdz 100%. Ievadiet vēlamo skaitlisko skaitlisko vērtību vai pārvietojiet slīdni ar peli.
Parādīt lappusi
Šeit Jūs nosakāt, kuru PDF dokumenta lappusi rādīt kā attēlu pašreizējā rāmī.
Saplūsmes režīms
Šeit Jūs nosakāt, kā sapludināt PDF rāmi ar fonu. Vairāk par Saplūsmes režīmiem uzzināsiet nodaļas Inspektori beigās.

Papildu funkcijas
Noklikšķiniet uz darbību simbola Satura inspektora kreisajā apakšējā stūrī, lai piekļūtu papildu funkcijām.

Rediģēt PDF
Kad esat ievietojis PDF, varat noņemt atsevišķas tā lappuses un kopēt atsevišķu rāmju vai visa PDF tekstu uz sistēmas starpliktuvi, lai izmantotu to, teiksim, teksta rāmī.

Šajā logā iespējams ērti pārlūkot PDF un noņemt aktīvo lappusi ar klikšķi uz [–] zīmes kreisajā apakšējā stūrī. (Oriģinālais PDF fails paliks bez izmaiņām.)
Noklikšķiniet uz darbību simbola PDF rediģēšanas loga kreisajā apakšējā stūrī, lai piekļūtu papildu funkcijām.

Kopēt lappuses tekstu
Izvēlieties šo vienumu, ja vēlaties, lai iCalamus pārkopē visu tekstu, ko tas spējis atpazīt aktīvajā PDF lappusē, uz sistēmas starpliktuvi tālākai lietošanai.
Kopēt dokumenta tekstu
Šis vienums pārkopē visu PDF faila tekstu uz sistēmas starpliktuvi tālākai lietošanai.
Noņemt lappusi(-es)
Ja vēlaties noņemt uzreiz vairākas lappuses no importētā PDF, izvēlieties šo vienumu. Atveras dialoglogs, kurā varat ievadīt noņemšanai paredzēto lappušu apgabalu.

Izveidot uz necaurspīdību bāzētu kontūru
Ja PDF iezīmētajā rāmī satur informāciju par caurspīdību, Jūs varat izveidot kontūru, izmantojot šo funkciju. Izmantojiet kontūru PDF apgriešanai, teksta apliecei vai citām noformējuma vajadzībām.
Izvēloties šo funkciju, atveras šāds dialoglogs:

Priekšskatē redzamais sarkani ietonētais laukums pārsniedz slieksni, ko var uzstādīt dialogloga apakšā. 0% slieksnis izveido kontūru, kas apgriež tikai baltās daļas. 100% slieksnis neveido nekādu kontūru.

Atvērt ar Finder
Ja izvēlēsieties šo vienumu, lokālie faili (URI) tiks atvērti ar Finder. Tas nozīmē, ka Finder palaidīs attiecīgo programmu, kas atbild par PDF. Tā ielādēs un parādīs PDF failu.
Interneta faili (URL) tiks atvērti un parādīti ar noklusēto Interneta pārlūku.
Rādīt ar Finder
Lokālie PDF faili tiks parādīti savā direktorijā.

Pielāgot PDF proporcionāli rāmja izmēram

Pa labi no darbību simbola atrodas neliels rāmja simbols. Kad sarkani ietonēts, tas informē, ka rāmja saturs patlaban netiek rādīts sākotnējās proporcijās. Ar klikšķi uz ikonas Jūs varat pielāgot rāmja saturu proporcionāli rāmja izmēram.

Copyright © invers Software & DSD.net (Home)
Pēdējoreiz atjaunots 13. Jūnijs 2015

SākumsSatura inspektorsSatura inspektors grupāmRāmja inspektors