Kas jauns?

iCalamus v 2.06

Izmaiņu žurnāls:

Kodols
 • Jaunums: iCalamus nolasa attēla izmēra informāciju un veic 100% mērogošanu, pielāgojot reālam 100% izmēram. Vecais dialoglogs Ekrāna izšķirtspēja vairs nav nepieciešams.
 • Labojums: Optimizēta no vecākām iCalamus versijām konvertētu dokumentu ielāde.
Mediju inspektors
 • Labojums: Mac OS X neatbalstīti attēla formāti (piemēram, Adobe .DNG) tiek konvertēti uz TIFF.
Grafiskā lietotāja saskarne
 • Jaunums: Rokasgrāmata piedāvā krietni vairāk satura ar pietuvināmiem uznirstošiem attēliem un beidzot ir navigējama ar klaviatūru.
 • Labojums: Dažādas lokalizāciju korekcijas.
Citi kļūdu labojumi
 • Labojums: [761]: Lappušu numerācija ar teksta lauku Lappuses numurs pieļauj negatīvas sākuma nobīdes (minimālā vērtība ir -99,999).
 • Labojums: Atkļūdota krāsu inicializācija.
 • Labojums: Cilnes rindkopu stilos (teksta lineālos) tiek automātiski sarindotas.
 • Labojums: Drukas dialoglogs lielos dokumentos atveras ātrāk.
 • Labojums: Ielādētu dokumentu priekšējā dokumenta logi sakārtojas, ja parādīts progresa logs.
 • Citi kļūdu labojumi.

(Ja atrodat kļūdas šīs lappuses tulkojumā, – Paldies!)

Sākums | iCalamus | Lejupielāde | Pasūtīt | Atbalsts | Jaunumi | Kontakti · Privacy
© 2006-2024 · [1035296]