Iespējas

Šajā lappusē aprakstītas būtiskākās iCalamus iespējas.

Snapshot from web pages

Saturs

 • Ielādē visus OS X atbalstītos attēlu formātus.
 • Ielādē visus OS X atbalstītos teksta formātus.
 • Importē attēlu datus no skaneriem.
 • Importē attēlu datus no digitālajām kamerām.
 • Atbalsta visus OS X lietojamos fontus.
 • Ielādē URL bāzētu saturu (URL vai faila ceļu).
 • Ekrānšāviņš no tīmekļa lappusēm uz rāmi (kā attēls).
 • Beztipa rāmji = saturs nosaka rāmja tipu.
 • Rāmja un vektorfigūru objekti ir identiski (rāmja figūru var rediģēt kā vektorobjektu).
 • Rāmja figūru var izmantot izgriešanai.
 • Viss saturs (teksts, attēli, grafika) izvadāms ar bezsoļu necaurspīdīgumu.

Rīki

Rīki

 • Iezīmēšanas rīks (iezīmē rāmjus vai satveres punktus, pārvieto)
 • Vektorkontūru redakcijas rīks
 • Rotācijas rīks
 • Teksta rīks (teksta redaktors)
 • Attēlu rīks vienkāršam attēlu importam
 • Brīvrokas vektora rīks (zīmē vektorkontūras)
 • Rāmja rīks (izveido beztipa rāmjus)
 • Līnijas figūras rīks
 • Rokas rīks (pārvietošanai)
 • Lupas rīks (tālummaiņai)

Lappuses

Lappuses

 • Divlappušu/vienas lappuses režīms.
 • Pievienojiet lappuses (varat ņemt izkārtojumu no esoša maketa).
 • Noņemt lappuses.
 • Pārvietojiet maketa lappuses.
 • Piemērojiet maketa lappusēm šablonus.
 • Pārvaldiet šablonus ar krāsu indikatoriem.

Slāņi

Slāņi

 • Neierobežots slāņu skaits maketa lappusēm un šabloniem.
 • Slāņus var pievienot, pārvietot un noņemt.
 • Ieslēdzama/izslēdzama slāņu redzamība.
 • Slāņu aizsardzība.
 • Pārvaldiet slāņus ar krāsu indikatoriem. Elementu norādes attiecīgajā slānī parādīsies indikatora krāsā.

Rāmji

Rāmji

 • Dažādas rāmju formas (papildināmas ar spraudņiem).
 • Dažādas līniju formas.
 • Dažādi līnijas galu tipi (mērogojami atsevišķi)
 • Stūri var būt taisni, noapaļoti vai slīpi.
 • Definējams kontūras rotācijas virziens.
 • Ieslēdzama/izslēdzama kontūras redzamība.
 • Definējams kontūras platums.
 • Kontūras figūru var lietot satura izgriešanai.
 • Daudzas vektoru kontūras ir pielāgojamas (piem., zvaigznes ar maināmu staru skaitu)
 • Gradiētu pāreju krāsas piemērojamas rāmja formai un saturam atsevišķi.
 • Gradiētu pāreju leņķis ir regulējams (formai un saturam atsevišķi).
 • Ēna ir definējama ar caurspīdīgumu, miglojuma rādiusu un nobīdi.

Darbs ar rāmjiem

Darbs ar rāmjiem

 • Grupējiet rāmjus un atgrupējiet rāmju grupas.
 • Grupēti rāmji ir rāmju grupu apakšelementi tāpat kā attēls ir apakšelements rāmim.
 • Visi rāmja apakšelementi pieejami atverot rāmi (caurskatāmā rediģēšana).
 • Rāmjus un vektoru satveres punktus var iezīmēt vienlaikus (un attiecīgi darboties ar tiem).
 • Iezīmētas norādes ir pārvietojamas vienlaikus ar citiem iezīmētiem rāmjiem vai satveres punktiem.
 • Piesaiste dažādām norādēm (norāžu režģiem, lappuses norāžu slejām, parastām norādēm).
 • Rāmjus var pārvietot uz priekšu un atpakaļ slāņa rāmju hierarhijā.

KrāsasColor Blends

Krāsas

 • Atbalstītie krāsu modeļi: RGB/CYMK.
 • Krāsu gradiētās saplūdes ar neierobežotām krāsām.
 • Krāsu šķirošana.
 • Krāsu dzēšana.

Teksta stili

Teksta stili

 • Regulējami parametri: fonts, fonta izmērs, savirze, pildījuma krāsa.
 • Piešķirami parametri: pasvītrojums, pārsvītrojums, kontūra, ēna (katrs ar maināmu krāsu), augšraksts un apakšraksts.
 • More assignable parameters: underlined, strikethrough, outline, shadow (with adjustable color each), superscript and subscript.

Teksta lineāli

Teksta lineāli

 • Regulējami parametri: horizontālais izlīdzinājums, pirmās rinas atkāpe, rindas attālums, kreisā un labā atkāpe, atstarpe pirms un pēc rindkopām, fiksēts vai mainīgs rindas augstums.
 • Tabulatori: kreisais, labais, centra, decimālais komats.
 • Katram teksta lineālam var būt teksta stils (rindkopu stili).
 • Each text ruler can have a text style (paragraph styles).

Inspektori

Inspektori

 • Kontekstam pielāgoti inspektori rāmju saturam.
 • Ģeometrijas inspektors atbalsta X/Y/W/H, rotāciju, spoguļošanu, mērogošanu, šķiebšanu un opcionālu ģeometrijas aizsardzību.
 • Rāmja inspektors piedāvā kontūras, formas un ēnas parametrus.
 • Līdzinājuma inspektors (atbalsta izplatīšanu un izlīdzināšanu).
 • Teksta aplieces inspektors.
 • Krāsu inspektors kontūrai, satura krāsai, ēnai un teksta krāsai.
 • Teksta inspektors radošam darbam bez stiliem.
 • Teksta stilu inspektors.
 • Teksta lineālu inspektors.
 • Lappuses inspektors.
 • Slāņu inspektors.
 • Numerācijas inspektors (brīvi lappušu numerācijas formāti)

Izvade

Izvade

 • Izvade printerī
 • Izvade uz PDF failu
 • Apmaiņa caur sistēmas plātni
 • 'Vilkt un nomest' atbalsts
 • Drukas zīmes izplūdes laukā: griešanas un apcirpšanas zīmes, krāsu pelēko toņkārtu kontrole, info rinda

Atbalsts

 • Modulāra sistēma
 • Neierobežots skaits Atsaukt/Atatsaukt komandu
 • Tālummaiņa līdz 10000 %
 • Unikods
 • OS X pareizrakstības pārbaudes atbalsts
 • Dokumenta režģis, regulējams
 • Definējamas lappuses norādes un norāžu slejas
 • Vairāki skati (vienā vai vairākos logos, atjauninās reālā laikā!)
 • Dokumenta informācija saglabājama lietošanai Spotlight.

(Ja atrodat kļūdas šīs lappuses tulkojumā, – Paldies!)

Sākums | iCalamus | Lejupielāde | Pasūtīt | Atbalsts | Jaunumi | Kontakti · Privacy
© 2006-2024 · [1046920]