Vlastnosti

Tato stránka popisuje vlastnosti programu iCalamus.

Snímen internetové stránk

Obsah dokumentu

 • Načítá všechny formáty obrázků, které podporuje OS X.
 • Načítá všechny formáty textu, které podporuje OS X.
 • Importuje obrazová data ze skeneru.
 • Importuje obrazová data z digitálních fotoaparátů.
 • Podporuje všechna písma použitelná v OS X.
 • Načítá obsah založený na URL (URL nebo adresa souboru).
 • Snímek webové stránky do rámečku (jako obrázek).
 • Rámečky nemají určený typ = typ rámečku určuje jeho obsah.
 • Rámeček a vekorový objekt jsou identické (tvar rámečku lze editovat jako vektorový objekt).
 • Tvar rámečku lze použít jako ořezovou cestu.
 • Veškerý obsah (text, obrázky, vektorová grafika) může mít bezestupňovou průhlednost.

Nástroje

Nástroje

 • Nástroj výběru (výběr rámečků, uchopovacích bodů, přesun)
 • Vektorový editor
 • Nástroj otáčení
 • Textový nástroj (textový editor)
 • Obrázkový nástroj pro snadný import obrázků
 • Vektorové kreslení volnou rukou
 • Rámečkový nástroj (tvoří rámečky neurčeného typu)
 • Nástroj čar
 • Ruka (přesunování)
 • Lupa (zoom)

Stránky

Stránky

 • Lze zvolit režim jedno a dvoustránek.
 • Přidávání stránek (lze převzít ).
 • Mazání stránek.
 • Přesun stránek (přetřídění).
 • Přiřazení vzorových stránek dokumentovým stránkám.
 • Označení vzorových stránek indikačními barvami.

Vrstvy

Vrstvy

 • V dokumetových i vzorových stránkách neomezený počet vrstev.
 • Vrstvy lze přidávat, přesunovat i odstraňovat.
 • Přepínání viditelnosti / neviditelnosti vrstev.
 • Vrstvy lze zamknout.
 • Označování vrstev indikačními barvami. Vodítka prvků v příslušné vrstvě jsou pak ukazována v barvě indikátoru.

Rámečky

Rámečky

 • Různé tvary rámečků (lze je rozšířit moduly).
 • Různé tvary čar
 • Různé typy konců čar (lze je samostatně zvětšovat)
 • Rohy mohou být ostré, seseknuté, nebo kulaté.
 • Lze definovat směr cesty
 • Obrys lze přepínat jako viditelný/neviditelný.
 • Lze určit tloušt(ku obrysové čáry.
 • Tvar rámečku lze použít jako obrysovou cestu.
 • Mnoho vektorových tvarů lze nastavovat (např. hvězdy mají nastavitelný počet paprsků)
 • Průběh průhlednosti barev lze samostatně nastavit pro rámeček a jeho obsah.
 • Úhel průběhu průhlednosti barev lze samostatně nastavit pro rámeček a jeho obsah).
 • Lze definovat stín s parametry průhlednost, poloměr rozmazání a vzdálenost.

Manipulace s rámečky

Manipulace s rámečky

 • Seskupení rámečků a rozpuštění skupiny rámečků.
 • Seskupené rámečky jsou subelementy rámečkové skupiny, jako je obrázek subelementem rámečku.
 • Všechny subelementy rámečku jsou dosažitelné otevřením rámečku (transparentní editace).
 • Rámečky a vektorové uchopovací body lze vybírat současně (tím s nimi lze zacházet současně).
 • Vybraná vodítka lze přesunovat s ostatními jinými rámečky nebo uchopovacími body současně.
 • Přitahování na různá vodítka (mřížky, sloupcová vodítka, normální vodítka).
 • Rámečky lze přesunovat nahoru a dolů v hierarchii stránky).

Barvy[Color Blends]

Barvy

 • Podporované barevné režimy: RGB/CYMK
 • Plynulý průběh průhlednosti barev.
 • Barvy lze třídit.
 • Barvy lze mazat.

Textové styl

Textové styl

 • Textové styly lze pojmenovat a označovat indikačními barvami.
 • Nastavitelné parametry: font, velikost, kerning, barva výplně.
 • Další atributy: podtržení, přeškrtnutí, obrys, stín (vše s nastavitelnou barvou), index horní a dolní.

Textová pravítka

Textová pravítka

 • Textová pravítka lze pojmenovat a označovat indikačními barvami.
 • Nastavitelné parametry: horizontální zarovnání, odsazení první řádky, vzdálenost řádek, levý a pravý indent, mezera za a před odstavcem, pevná, nebo proměnná výška řádek.
 • Tabulátory: levý, pravý, centrovaný, desetinná čárka
 • Každé textové pravítko může mít textový styl (odstavcové styly).

Paletky

Paletky

 • Paletka geometrie, podporuje X/Y/V/Š, otočení, zrcadlení, škálování, našikmení a případná geometrická ochrana
 • Kontextově citlivé paletky pro obsah rámečků
 • Paletka rámečků nabízí parametry obrysu, tvaru a stínu
 • Paletka zarovnání (podporuje zarovnání a rozmístění)
 • Paletka obtékání textu
 • Paletka barev pro barvu obrysu, barvu obsahu, stínu a textu
 • Textová paletka pro kreativní práci bez stylů
 • Paletka textového stylu
 • Paletka odstavců (textová pravítka)
 • Paletka stránek
 • Paletka vrstev
 • Paletka číslování (fvolný formát číslování stránek)

Výstup

Výstup

 • Výstup na tiskárnu
 • Výstup do souboru PDF
 • Výměna přes systémovou schránku
 • Podpora Drag 'n' drop
 • Tiskové značky v oblasti spadávky: ořezové a pasovací značky, kontrolní klíny barevné i šedotónové, informační řádka

Podpora

 • Modulární systém
 • Neomezené Undo/Redo
 • Zoom do 10 000%
 • Unicode
 • Podpora kontroly pravopisu v OS X
 • Mřížka dokumentu, nastavitelná
 • Lze definovat stránková vodítka a vodítka sloupců
 • Vícenásobné pohledy (v jednom nebo více oknech, změny všude v reálném čase!)
 • Lze uložit informace o dokumentu pro Spotlight.

(Najdete-li nějaké překlepy, nebo chybné překlady, dejte nám prosím vědět – děkujeme!)

Home | iCalamus | Stáhnout | Koupit | Podpora | Zpravodajství | Kontakt · Soukromí
© 2006-2023 · [1049752]