Eigenschappen

Deze pagina beschrijft alle belangrijke iCalamus eigenschappen.

Snapshot from web pages

Inhoud

 • Laadt alle door OS X ondersteunde afbeeldingsformaten.
 • Laadt alle door OS X ondersteunde tekstformaten.
 • Importeert beeldgegevens vanuit een scanner.
 • Importeert gegevens uit een digitale camera.
 • Ondersteunt alle fonts die door OS X gebruikt kunnen worden.
 • Laadt URL based contents (URL of file pad).
 • Schermafbeelding van webpagina's in frame (als plaatje).
 • Ongetypeerde frames = de inhoud bepaalt het frametype.
 • Frame- en vectorvorm zijn identiek (de framevorm kan bewerkt worden als vectorobject).
 • Framevorm kan gebruikt worden voor uitsnedes.
 • Alle inhoud (tekst, plaatjes, graphics) kan weergegeven worden met traploze doorzichtigheid.

Gereedschap

Gereedschap

 • Selectiegereedschap (selecteer frames of aangrijpingspunten, verplaats)
 • Vectorpad bewerking
 • Rotatiegereedschap
 • Tekstgereedschap (teksteditor)
 • Afbeeldingsgereedschap voor gemakkelijke import van afbeeldingsframes
 • Vrije hand vectorgereedschap (tekent vectorpaden)
 • Framegereedschap (maakt ongetypeerde frames aan)
 • Lijnvorm gereedschap
 • Handgereedschap (verplaatsingen)
 • Vergrotingsgereedschap (zoom)

Pagina's

Pagina's

 • Keuze tussen weergave dubbele pagina's/enkele pagina's.
 • Pagina's toevoegen (evt. layout van bestaande pagina's uitnemen).
 • Pagina's verwijderen.
 • Layout pagina's verschuiven (herschikken).
 • Stampagina's toekennen aan layoutpagina's.
 • Stampagina's beheren met kleurindicators.

Lagen

Lagen

 • Onbeperkt aantal lagen voor layout- en stampagina's.
 • Lagen kunnen worden toegevoegd, verschoven en verwijderd.
 • Lagen kunnen onzichtbaar gemaakt worden.
 • Lagen kunnen beschermd worden.
 • Lagenbeheer met kleurindicators. Hulplijnen van de betreffende laag worden dan in de indicatiekleur getoond.

Frames

Frames

 • Verschillende frame-vormen (kan uitgebreid worden met plug-ins).
 • Verschillende lijnvormen
 • Verschillende lijn-einden (kunnen afzonderlijk vergroot/verkleind worden)
 • Hoeken kunnen miter/round/bevel ingesteld worden.
 • Pad rotatie richting kan worden ingesteld.
 • Outline kan zichtbaar/onzichtbaar ingesteld worden.
 • Outlinedikte kan worden ingesteld.
 • Outline vorm kan eventueel gebruikt worden om de inhoud uit te snijden.
 • Veel vectorvormen kunnen aangepast worden (bv. ster met instelbaar aantal punten).
 • Kleurverloop kan afzonderlijk aan framevorm en -inhoud worden toegekend.
 • Hoek van kleurverloop kan aangepast worden (afzonderlijk voor vorm en inhoud).
 • Schaduw kan gedefinieerd worden m.b.t. tranparantie, straal en afstand.

Framebehandeling

Framebehandeling

 • Frames groeperen en groepering opheffen.
 • Gegroepeerde frames zijn onderelementen van framegroepen, zoals een plaatje onderelement is van een frame.
 • Alle onderelementen van een frame kunnen benaderd worden met het openen van het frame (transparante bewerking).
 • Frames en vector-aangrijpingspunten kunnen tegelijk geselecteerd worden (zodat ze tegelijk gebruikt kunnen worden).
 • Geselecteerde hulplijnen kunnen verplaatst worden, tegelijk met andere geselecteerde frames of aangrijpingspunten.
 • Verschillende magnetische hulplijnen (raster, kolomlijnen, normale hulplijnen).
 • Frames kunnen naar achteren en naar voren bewogen worden in de framehierarche van de laag.

Kleuren[Kleurverlopen]

Kleuren

 • Ondersteunde modi: RGB/CYMK
 • Kleurverlopen met onbeperkt aantal kleuren.
 • Kleuren kunnen gesorteerd worden.
 • Kleuren kunnen gewist worden.

Tekststijlen

Tekststijlen

 • Instelbare parameters: font, fontgrootte, kerning, opvulkleur.
 • Meer parameters toe te kennen: onderstreept, doorgestreept, outline, schaduw (met elk instelbare kleur), superscript en subscript.
 • More assignable parameters: underlined, strikethrough, outline, shadow (with adjustable color each), superscript and subscript.

Tekstlinialen

Tekstlinialen

 • Instelbare parameters: horizontale uitvulling, 1e regel inspringen, regelafstand, links en rechts inspringen, ruimte voor en na alinea's, vaste of variabele regelafstand.
 • Tabulators: links, rechts, gecentreerd, uitvultab
 • Elke tekstliniaal kan een tekststijl hebben (alineastijlen).
 • Each text ruler can have a text style (paragraph styles).

Infovensters

Infovensters

 • Contextgevoelige inspector voor frameinhoud
 • Vorm-inspector, ondersteunt X/Y/B/H, rotatie, spiegeling, schaling, scheeftrekken, en evt. vormbescherming
 • Frame-inspector bevat parameters voor outline, vorm en schaduw
 • Uitlijn-inspector (ondersteunt verdeling en uitlijning)
 • Tekstomloop inspector
 • Kleur-inspector voor outline- en vulkleur, schaduw en tekstkleur
 • Tekst-inspector voor creatief werk zonder stijlen
 • Tekststijl-inspector
 • Tekstliniaal-inspector
 • Pagina-inspector
 • Laag-inspector
 • Nummering inspector (vrije formaten voor paginanummering)

Uitvoer

Uitvoer

 • Uitvoer naar printer
 • Uitvoer naar PDF-bestand
 • Uitwisseling via systeem-klembord
 • Drag 'n' drop ondersteuning
 • Printtekens in afloopgebied: snijtekens, kleur en grijsschalen, inforegel

Support

 • Modulair systeem
 • Onbeperkte undo/redo
 • Inzoomen tot 10.000%
 • Unicode
 • OS X spellingscontrole.
 • Document raster, instelbaar.
 • Pagina hulplijnen en kolomlijnen kunnen ingesteld worden.
 • Meerdere aanzichten (in een of meerdere vensters, in realtime aangepast!).
 • Document-specifieke informatie kan bewaard worden voor Spotlight.

(Als u fouten in de Nederlandse vertalingen en teksten vindt, wilt u ons dan – Hartelijk bedankt!)

Startpagina | iCalamus | Download | Kopen | Support | Nieuws | Contact · Gegevensbescherming
© 2006-2024 · [1046144]