Funktioner

Här finns beskrivningar av de viktigaste funktionerna i iCalamus.

Ögenblicksbilder från webbsidor

Innehåll

 • Läser samtliga bildformat som hanteras av OS X.
 • Läser samtliga textformat som hanteras av OS X.
 • Importerar bilder från bildläsare.
 • Importerar bilder från digitalkameror.
 • Hanterar alla typsnitt som kan användas med OS X.
 • Läser in URL-baserat innehåll (URL eller filsökväg).
 • Ögonblicksbilder från webbsidor till ramen (som en bild).
 • Ramar utan typ – innehållet bestämmer ramtypen.
 • Ramar och vektorformobjekt är identiska (ramformar kan redigeras som ett vektorobjekt).
 • Ramformen kan användas som klippbana.
 • Allt innehåll (text, bilder, grafik) kan göras steglöst genomskinligt.

Verktyg

Verktyg

 • Markeringsverktyg (markerar ramar eller handtag, flyttar)
 • Vektorbaneverktyg
 • Rotationsverktyg
 • Textverktyg (textredigerare)
 • Bildverktyg för enkel import av bildramar
 • Frihandsformverktyg (ritar vektorbanor)
 • Ramverktyg (skapar ramar utan typ)
 • Linjeformsverktyg
 • Förflyttningsverktyg
 • Zoomverktyg

Sidor

Sidor

 • Välj mellan dubbel- och enkelsidigt läge
 • Lägg till sidor (går att använda layout från befintliga sidor).
 • Ta bort sidor.
 • Flytta layoutsidor (sortera om).
 • Tilldela stamsidor till layoutsidor.
 • Hantera stamsidor med färgmarkeringar.

Lager

Lager

 • Obegränsat antal lager för layout- och stamsidor.
 • Lager kan läggas till, flyttas och tas bort.
 • Lager kan göras synliga och osynliga.
 • Lager kan skyddas.
 • Hantera lager med färgmarkeringar. Stödlinjer för element i respektive lager visas enligt färgmarkeringarna.

Ramar

Ramar

 • Olika ramformer (kan utökas med insticksprogram).
 • Olika linjeformar
 • Olika linjeslutstyper (kan ändra storlek separat)
 • Spetsiga/rundade/avfasade hörn
 • Banornas rotationsriktning kan anges
 • Konturen kan göras synlig och osynlig.
 • Konturbredden kan anges.
 • Konturformen kan användas till att beskära innehållet.
 • Många vektorformer kan justeras (som stjärnor med justerbart antal strålar)
 • Blandningsfärger kan ges separat till ramformen och innehållet.
 • Blandningsvinkeln kan justeras separat för ramformen och innehållet.
 • Skuggor kan anges med genomskinlighet, oskärperadie och förskjutning.

Ramhantering

Ramhantering

 • Gruppera ramar och dela upp ramgrupper.
 • Grupperade ramar är delelement i ramgrupper, på samma sätt som en bild är ett delelement i en ram.
 • Alla delelement i en ram kan nås genom att öppna ramen (genomskinlig redigering).
 • Ramar och vektorhandtag kan markeras samtidigt (och därmed bearbetas samtidigt).
 • Markerade stödlinjer kan flyttas tillsammans med andra markerade ramar och handtag.
 • Fäst vid olika stödlinjer (rutnät, stödspalter, vanliga stödlinjer).
 • Ramar kan flyttas framåt och bakåt i lagrets ramordning.

FärgerFärgblandningar

Färger

 • Färglägen som hanteras: RGB/CYMK
 • Färgblandningar med obegränsat antal färger.
 • Färger kan sorteras.
 • Färger kan tas bort.

Textstilar

Textstilar

 • Textstilar kan namnges och hanteras med färgmarkeringar.
 • Justerbara parametrar: typsnitt, typsnittsstorlek, kerning, fyllningsfärg.
 • Ytterligare parametrar som kan anges: understrykning, överstrykning, kontur, skugga (var och en med justerbar färg), upphöjd och nedsänkt.

Textlinjaler

Textlinjaler

 • Textlinjaler kan namnges och hanteras med färgmarkeringar.
 • Justerbara parametrar: vågrät justering, styckeindrag, extra radavstånd, vänster och höger indrag, ljusrum före och efter stycken, fast eller justerbart radavstånd.
 • Tabbar: vänster, höger, centrerad, decimala
 • Varje textlinjal kan ha en textstil (styckestilar).

Granskare

Granskare

 • Granskare av raminnehåll som känner av sammanhanget
 • Geometrigranskare, som hanterar X/Y/B/H, rotation, spegling, skala, skjuvning och kan skydda geometrin
 • Ramgranskare med parametrar för kontur, form och skugga
 • Passningsgranskare (fördelar och passar)
 • Textbrytninggranskare
 • Färggranskare för kontur, innehåll, skuggor och text
 • Textgranskare för skapande arbete utan stilar
 • Textstilsgranskare
 • Textlinjalsgranskare
 • Sidgranskare
 • Lagergranskare
 • Numreringsgranskare (fritt inställbar paginering)

Utdata

Utdata

 • Utskrift på skrivare
 • Utskrift till PDF-fil
 • Utbyte med systemets urklipp
 • Hanterar dra-och-släpp
 • Utfallsmarkeringar i utfallsområdet: utfalls- och skärmarkeringar, färg- och gråskalekorrektur, informationsrad

Arkitektur

 • Modulärt system
 • Obegränsad ångra/gör om
 • Zooma upp till 10 000 %
 • Unicode
 • Stavningskontroll via OS X
 • Justerbart dokumentrutnät
 • Definierbara sidstödlinjer och stödspalter
 • Flera vyer (i ett eller flera fönster, i realtid!)
 • Dokumentspecifik information kan sparas till Spotlight.

(Kontakta oss gärna om du hittar några svengelska eller andra konstiga översättningar på sidan via – Tack så mycket!)

Hem | iCalamus | Hämta | Beställ | Assistans | Nyheter | Kontakt · Privacy
© 2006-2024 · [1046152]