LinkBack

LinkBack gör det mycket lättare att uppdatera data i olika program.

LinkBack

Vad är LinkBack?

En länk är en referens till en annan plats. En bakåtlänk är en referens tillbaka till källan för ett objekt. LinkBack-tekniken innehåller alla delar som behövs för att ett program som iCalamus, DTP-programmet till OS X, kan känna igen objekt från andra program som använder LinkBack, som Barcody, när de placeras i ett dokument. När ett sådant streckkodsobjekt är markerat vet iCalamus att det kommer från Barcody, och iCalamas kan anropa Barcody, skicka tillbaka objektet till Barcody så att det kan redigeras och uppdatera streckkodsobjektet i dokumentet direkt efter att ändringarna i det har sparats.


Läs mer om att redigera LinkBack-objekt i iCalamus.

Läs mer om LinkBack-projektet.


(Kontakta oss gärna om du hittar några svengelska eller andra konstiga översättningar på sidan via – Tack så mycket!)

Hem | iCalamus | Hämta | Beställ | Assistans | Nyheter | Kontakt · Privacy
© 2006-2024 · [1007992]