Funktioner m.m.

Denne side beskriver de vigtigste funktioner i iCalamus.

Billede fra websiden

Formater

 • Indlæser alle grafik formater som er understøttet af OS X.
 • Indlæser alle tekst formater som er understøttet af OS X.
 • Importerer grafik data fra skanner.
 • Importerer grafik data fra digitale kameraer.
 • Understøtter alle skrifttyper som kan anvendes med OS X.
 • Indlæser URL baseret indhold (URL eller arkiv sti).
 • Snapshot fra web sider til ramme (som grafik).
 • Neutrale rammer = indholdet definerer ramme typen.
 • Ramme og vektor figur objekter er identiske (ramme figuren kan editeres som et vektor objekt).
 • Ramme figuren kan anvendes til beskæring.
 • Alt indhold (tekst, billeder, grafik) kan tilføjes trinløs gennemsigtighed.

Værktøjer

Værktøjer

 • Valg værktøj (vælger rammer eller manipuleringshåndtag, flytter)
 • Vektor redigerings værktøj
 • Rotations værktøj
 • Tekst værktøj (tekst editor)
 • Billede værktøj for let import af billed rammer
 • Frihånds vektor værktøj (tegner vektor stier)
 • Ramme værktøj (opretter neutrale rammer)
 • Linie figur værktøj
 • Håndteringsværktøj (flytte)
 • Forstørrelsesværktøj (zoom)

Sider

Sider

 • Dobbelt side / Der kan vælges enkelt side..
 • Tilføj sider (kan eventuelt overføre et eksisterende side layout).
 • Sletter sider.
 • Flytter layout sider (sorterer).
 • Knytter master sider til layout sider.
 • Håndter master sider med indikationsfarver.

Lag

Lag

 • Ubegrænset antal lag for layout og master sider.
 • Lag kan tilføjes, flyttes eller slettes.
 • Lag kan skiftes mellem synlig/usynlig.
 • Lag kan beskyttes.
 • Håndter lag med indikationsfarver. Elementernes hjælpelinier i det tilhørende lag vil da blive vist i indikationsfarven.

Rammer

Rammer

 • Forskellige ramme figurer (kan udvides v.h.a. plug-ins).
 • Forskellige linie figurer
 • Forskellige linie-ende udgaver (kan skaleres separat)
 • Hjørner kan indstilles til afrundet/afskåret.
 • Rotationsretning på en sti kan defineres
 • Kontur kan skiftes mellem synlig/usynlig.
 • Kontur bredde kan indstilles.
 • Kontur figurer kan også anvendes som klippesti for indhold.
 • Mange af vektor figurerne kan justeres (f.eks. stjerner med justerbart antal stråler)
 • Graduerede blandingsfarver kan tilegnes ramme figur og indhold separat.
 • Graduerings blande vinklen kan justeres (separat for indhold og skygger).
 • Skygger kan indstilles med gennemsigtighed, sløringsradius og afstand.

Ramme håndtering

Ramme håndtering

 • Rammer kan grupperes, og grupperammer genopdeles i rammer.
 • Gruppe rammer er underelementer af rammer, ligesom et billede er et underelement af en ramme.
 • Alle underelementer i en ramme kan bearbejdes ved at åbne rammen (gennemsigtig editering).
 • Rammer og vektor håndteringshåndtag kan vælges på samme tid (du kan således påvirke dem samtidigt).
 • Valgte hjælpelinier kan flyttes samtidig med andre valgte rammer eller håndteringshåndtag.
 • Ret ind til forskellige hjælpelinier (net, side guide kolonner, normale hjælpelinier).
 • Rammer kan flyttes bagud eller fremad i et lags hieraki.

Farver[Farve graduerings blandings]

Farver

 • Understøttede farve modeller: RGB/CYMK
 • Farve graduerings blanding med ubegrænset antal farver.
 • Farver kan sorteres.
 • Farver kan slettes.

Tekst stile

Tekst stile

 • Tekst stile kan navngives og arrangeres med indikator farver.
 • Justerbare parametre: skrifttype, størrelse, kerning, fyldfarve.
 • Flere anvendelige paramatre: understreget, gennemstreget, kontur, skygge (hver med justerbar farve), hævet og sænket.

Tekst linealer

Tekst linealer

 • Tekst linealer kan navngives og arrangeres med indikator farver.
 • Justerbare parametre: vandret justering, første linie indrykning, linie afstand, venstre og højre indrykning, mellemrum før og efter afsnit, fast eller variabel linie højde.
 • Tabulatorer: venstre, højre, centreret, decimal
 • Hver tekst lineal kan tilegnes en tekst stil (afsnits stil).

Inspektører

Inspektører

 • Geometri inspektør, understøtter X/Y/B/H, rotation, spejlning, skalering, vridning og geometri beskyttelse
 • Contekst-følsomme inspektører for ramme indhold
 • Ramme inspektør kontrollerer kontur, figur og skygge parametre
 • Juster inspektør (kontrollerer fordeling og justering)
 • Tekst ombrydnings inspektør
 • Farve inspektør for kontur, farve på indhold, skygge og tekst farve
 • Tekst inspektør for kreativt arbejde uden stile
 • Tekst stils inspektør
 • Afsnits inspektør (tekst linealer)
 • Side inspektør
 • Lag inspektør
 • Nummererings inspektør (frit sidenummer format)

Output

Output

 • Output til printer
 • Output til PDF arkiv
 • Overfør via systemets klippebord
 • Træk og slip understøttelse
 • Udskrivningsmærker på udskydningsarket: Skæremærker, farve og gråtone-bjælker, info linie.

Understøtter

 • Modul system
 • Ubegrænset Fortryd/Gentag
 • Zoom op til 10,000%
 • Unicode
 • OS X stavekontrol understøttelse
 • Dokument net, justerbart
 • Side hjælpelinier og guide kolonner kan defineres
 • Flere synsmåder (i et eller flere vinduer, realtime opdateret!)
 • Dokument-specifikke informationer kan gemmes for Spotlight.

(Hvis du finder noget Danglish eller andre underlige oversættelser på denne side, så tøv ikke med – Mange tak!)

Hjem | iCalamus | Download | Køb | Support | Nyheder | Kontakt · Privacy
© 2006-2024 · [1046008]