Hvad er nyt?

iCalamus v 1.03

Ændringslog:

Udskrivning
 • Rettelse: [136]: Udskrivningsmærker bliver placeret om de enkelte sider.
 • Nyt: En ny valgmulighed i udskrivningsmenuen tillader centreret udskrivning.
Master rammer
 • Rettelse: [231]: Beskæring af masterrammer repræsenterende mastersider tager nu udskydningsområdet i betragtning.
Gruppe rammer
 • Rettelse: [218]: Ændring af figur ved grupperede figurer har nu effekt på gruppens figur, med figur operationen overført til gruppen.
Indholds-inspektør for PDF
 • Nyt: Understøtter nu en lav opløsnings 72dpi cache for at øge arbejdshastigheden med denne type.
Redigere tekst
 • Rettelse: Pladsholder output for sidenumre på mastersider fejlrettet.
 • Rettelse: [165], [194], [239]: Nogle hastighedsforbedringer af tekst formaterings rettelser.
Indholds-inspektør for tekstrammer
 • Rettelse: [240]: Orddelingsfaktor indlæses nu fra dokument arkivet.
Figurer
 • Rettelse: [117]: Hjørne figur parametre: minimum og maximum værdier ændret.
Import
 • Nyt: iCalamus kan nu også importere AI arkiver.
Eksport
 • Rettelse: [208]: TIFF eksport viser nu foreslåede værdier for opløsningen.
Værktøjskassen
 • Nyt: [203]: Den øjeblikkelige zoom-værdi kan sættes til 100% ved at dobbelt-klikke på forstørrelsesglasset i værktøjskassen.
Farver
 • Rettelse: [235]: Farvehåndtering rettet for oprettelse af nye gradueringer.
 • Rettelse: [220]: Kopiering af farver fra et dokument til et andet rettet.
Ramme redigering
 • Rettelse: [244]: Rammer som er placeret ved siden af hjælpelinier kan redigeres meget lettere.
 • Rettelse: [233]: Opløsning af gruppering for størrelsesændrede grupper rettet.
Tekst lineal
 • Nyt: Endnu en måleenhed for tekstlineal relaterede værdier tilføjet.
Dialoger
 • Rettelse: Antal og procent værdier i editerbare dialogfelter kan øges eller mindskes kontinuerligt ved at holde piltasterne på tastaturet nedtrykket. (Gentagne tryk er ikke længere nødvendigt).
 • Rettelse: Alle dialoger som er tilgængelige fra inspektører er ikke længere ark, men standard dialoger (åbner hurtigere og placeringen er mere pålidelig).
Forskelligt
 • Nyt: Skifter midlertidigt til hånd-funktion når [mellemrumstasten] trykkes ned.
 • Rettelse: Fixpunkt for sigtekorns musemarkør fejlrettet.
 • Nyt: Tekst til vektor konvertering forbedret: Nu spørger iCalamus om farven skal overføret til vektorerne.
 • Rettelse: [149]: Zoom til valg ikke længerer muligt hvis intet er valgt.

(Hvis du finder noget Danglish eller andre underlige oversættelser på denne side, så tøv ikke med – Mange tak!)

Hjem | iCalamus | Download | Køb | Support | Nyheder | Kontakt · Privacy
© 2006-2023 · [1096584]