Hvad er nyt?

iCalamus v 1.08

Ændringslog:

Redigere tekst
 • Nyt: [224]: Tekst-typografi understøtter nu også egenskaberne Tekstbredde og Kursiv.
 • Rettelse: [88], [241]: Tekstlinealens egenskab Skriveretning højre-mod-venstre kan anvendes.
 • Nyt: [308]: Dobbelt-klik på tekstfelter eller billeder i tekstrammer åbnder den relevante editor.
 • Nyt: Teksteditoren understøtter Service-menuen i Mac OS X.
 • Nyt: [280], [397]: Tekst-typografi tilegnelses-konceptet er blevet komplet inverteret for at kunne tilegne små tekst-typografi ændringer i større tekst omåder:
  • Tilegnede afsnits-typografier (tekst-linealer) overskrives af tilegnede tekst-typografier; tilegnede tekst-typografier overskrives af tilegnede tekst-egenskaber.
  • Afsnits-typografier eller tekst-typografier som er delvist overskrevet, markeres med en gul advarsels-trekant.
 • Nyt: [85]: Valg af farvemærker for tekst-typografi kan lettere genkendes i typografi-listen.
 • Rettelse: [419]: Tekstlinje formatering forbedret (problemet med mærker/punkter er løst).
 • Rettelse: [308]: Billeder som er indsat i tekstrammer vil blive skaleret korrekt proportionalt, ændringer af størrelsen i dialogen vil blive opdateret i tekst-rammen øjeblikkeligt.
Udskrivning
 • Rettelse: [424]: Dokumenter kan igen udskrives i landskabsorientering.
 • Rettelse: [425]: Udskrift af farvede registreringsmærker håndteres nu i enheds-afhængigt CMYK-format istedet for RGB.
 • Rettelse: [426]: PDF udskrifts-områder (CropBox, TrimBox, MediaBox) er ændret så flest mulige RIP'er kan udskrive registreringsmærker korrekt.
Navigatør inspektør
 • Rettelse: [423]: Den røde navigations-firkant fryser ikke længere.
Hjælpelinjer
 • Rettelse: [411], [414]: Dokumentets hjælpelinjenet følger skærmopløsningen som valgt i Indstillinger.
 • Rettelse: [408]: Hjælpelinjer bliver fravalgt øjeblikkeligt efter relokering.
Photographerbook
 • Nyt: Photo Booklets kan nu layoutets fra så lidt som fra 8 sider nu.
 • Nyt: [413]: Sidestørrelsen af fotobøger vises i Ny dialogen og i den globale sideparameter dialog i Side-inspektøren.
 • Nyt: Tomme PhotoGrapherBook sider viser et stort gråt centreret sidenummer for bedre orientering.
Forskelligt
 • Rettelse: [399]: Tidligere dokument-visninger huskes, når du skifter til anden dokument visning.
 • Rettelse: [394]: Indsætning af data med [Apple][V] indsætter nu data i den aktuelle side som er indikeret med dens sidenummer som vist i det nederste venstre område af dokument-vinduet.
 • Rettelse: [379]: Håndteringen af forskellige dialoger forbedret.
 • Rettelse: [349]: Forsøg på at importere ikke-understøttede filformater resulterer ikke længere i en ny tom ramme men afbrydes med et bip.
 • Nyt: Manualens indhold er mere komplet på alle sprog.

(Hvis du finder noget Danglish eller andre underlige oversættelser på denne side, så tøv ikke med – Mange tak!)

Hjem | iCalamus | Download | Køb | Support | Nyheder | Kontakt · Privacy
© 2006-2023 · [1046400]