Hvad er nyt?

iCalamus v 2.00

Vigtigt:
Denne version er en betalt opgradering fra iCalamus 1.x. Kræver Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) eller senere. Hvis din computer ikke kører på den krævede version af Mac OS X, så lad venligst være med at erstatte din kopi af iCalamus.app i din program-mappe med denne!

Ændringslog:

System
 • Nyt: 64 bit program
 • Nyt: Kræver Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) eller senere.
 • Nyt: Understøtter tekst erstatning.
 • Nyt: Understøtter smarte citater.
 • Nyt: Understøtter smarte streger.
 • Nyt: Understøtter smarte links.
 • Nyt: Understøtter data detektorer.
 • Nyt: Understøtter automatisk stave korrektion.
 • Nyt: [159]: Understøtter systemets tastatur-panel.
 • Nyt: [159]: Understøtter systemets farve-panel.
 • Nyt: Understøtter systemets erstatnings-panel.
 • Nyt: Tekst opbygning er meget hurtigere.
 • Nyt: Billede og PDF opbygning er meget hurtigere.
 • Nyt: [690]: Ikke flere kontrol karakterer i Finders eksempelvisning af dokumentet.
 • Nyt: Billeder og PDF'er vises automatisk i den bedste opløsning for den aktuelle zoom værdi.
System kontur stil
 • Nyt: Nyt stregformat for sti-tekst understøttet.
 • Nyt: Nyt stregformat til at placere rammer på stien.
 • Nyt: Nye kontur stilarter: Dimension, ru, zigzag.
System ramme opbygnings-stil
 • Nyt: Ny ramme output stil.
 • Nyt: Ny float skygge.
 • Nyt: Rammer kan tegnes med en refleksion.
 • Nyt: Nyt vridningsværktøj.
 • Nyt: Nyt skaleringsværktøj.
 • Nyt: Nyt dokument editor GUI.
 • Nyt: Ny rotations kontrolpunkt: Den valgte ramme kan drejes direkte, med [Skift] trykket sker rotationen i trin på 90°.
 • Nyt: Ved ramme oprettelse med mus, vises den aktuelle rammestørrelse ved musemarkørens position.
 • Nyt: Zoom værktøj: forbedret klik-reaktion.
 • Nyt: Enkelt linje værktøj: Ved oprettelse af en ny linje, vises dens længde og vinkelwn ved musemarkørens position.
Redigere dokument
 • Nyt: Hvert dokument ark anvender uafhængige dokument linealer.
 • Nyt: [383]: Hvert dokument ark anvender uafhængige dokument net.
 • Nyt: [673]: Forbedret humommelsesstyring ved visning af dokumenteksempel.
 • Nyt: [488]: Rediger Linkback emne i kontekst menuer vises kun når det er aktuelt.
 • Nyt: [525]: Ny dialog for valg af skabelon.
 • Nyt: PDF-filer er nu gemt i en separat mappe inde i dokumentet-bundlet, som det før var tilfældet for billeder. På denne måde har dokumenter med mange indlejrede PDF'er har en forbedret indlæsnings-hastighed og mindre hukommelseskrav.
 • Nyt: Udskrivnings infolinjen kan redigeres for nye dokumenter i Indstillingsfanen og i dokument info dialogen for eksisterende dokumenter.
 • Nyt: [416]: Sideguiders værdier kan redigeres.
Redigere tekst
 • Nyt: Kontekstmenuen for tekstredigering tilbyder alle almindelige tekst redigeringsfunktioner fra Mac OS X.
 • Nyt: iCalamus understøtter systemets farve-panel i teksteditoren.
 • Nyt: [588]: iCalamus understøtter tilføjelse/fjernelse af hyperlinks i teksten.
 • Nyt: [653]: Du kan springe til hyperlinks indeni dokumenter ved hjælp af [Cmd] [klik].
 • Nyt: De tidligere uafhængige kontekst menupunkter Indsæt billede og Rediger Billede er blevet kombineret. Når du har indsat et billede i en tekst, bliver billed rediger dialogen vist.
 • Nyt: [352]: Tekst linealer: Tekst linealer kan vises/skjules i menuen Vis.
Redigere billede
 • Nyt: Billeder kan konverteres til andre farvesystemer (f.eks. fra RGB til gråtone), vha. profiler.
Søg og erstat
 • Nyt: Find panelet understøtter find indikator (animeret gul annotation).
 • Nyt: [646]: iCalamus understøtter kopierede kontrol tegn i feltet Søg.
Kopier og dubler
 • Nyt: [522]: Dubler med forskydning: bruger nu bredden og højden af den aktuelle valgte ramme(r).
 • Nyt: Dubler med forskydning: understøtter kolonner og rækker.
 • Nyt: [521], [555], [573], [692]: Selv rammer uden indhold kan kopieres virtuelt.
 • Nyt: Ny funktion Dubler med rotation. Det kan bruges i roterings-værktøjet. Vælg en ramme, definer rotationens midtpunkt og udfør.
 • Nyt: En forskydning er blevet tilføjet til indsatte frame repræsentationer, så du lettere kan genkende kopier.
 • Nyt: [444]: Rammeindholdet kan nu kopieres til andre rammer: vælg klip/kopier rammens indhold, så åbner der sig en ramme-beholder og indsætter indholdet der.
Eksport
 • Nyt: TIFF eksport understøtter RGB, gråtoner og CMYK-billeder. På grund af en begrænsning af Mac OS X, er alfakanaler ikke understøttet for gråtoner og CMYK-billede eksport.
 • Nyt: [693]: Eksport menu funktionen har en indbygget nøgle kommando.
 • Nyt: Ny funktion: Menuen Arkiv tilbyder en ny funktion Eksporter som PDF.
Inspektører
 • Nyt: Nyt inspektør-system (64 bit, kompatibelt med Mac OS X GUI retningslinjer).
 • Nyt: Inspektører understøtter flere inspektør visninger.
 • Nyt: [595]: Farve på figur, kontur og skygge kan vælges på figur- og kontur-inspektørpanelet.
Geometri inspektør
 • Nyt: Geometri fane: ny fælles boks til Shear Y.
 • Nyt: [179]: Ny kontakt Transformer indhold i Geometri-inspektøren.
Side inspektør
 • Nyt: [558]: Du kan vælge en række af sider med [Skift]-tasten.
 • Nyt: [463]: Du kan slette en række af sider.
 • Nyt: Ved oprettelse af en ny masterside, kan du redigere sideguide værdierne.
 • Nyt: [455]: Photographerbook dokumenter understøtter mastersider.
Kontur inspektør
 • Nyt: Nyt streg-redigering for linje-parametre.
 • Nyt: Nye linje-ender: Fjer (enkelt, dobbelt, trippel), diamant, fyldt diamand, dimensions-pil, dimensions-pil plus bjælke.
Indholds-inspektør
 • Nyt: [200]: Billede indholds-inspektør: nyt popup hvor du kan se og vælge farve-profil.
Juster inspektør
 • Nyt: [470]: Rammer kan justeres til side margener.
Farve inspektør
 • Nyt: [128]: Farvelister kan gemmes og indlæses.
Tekstlineal-inspektør
 • Nyt: Tekstlineal-lister kan gemmes og indlæses.
 • Nyt: [352]: Tekstlineal synlighed kan slås til/fra.
 • Nyt: Ny kontekst menu hvor du kan tilføje/slette tabulatorer, såvel som ændre eksisterende tabulatorers type.
Teksttypografi-inspektør
 • Nyt: Tekst-stil kan gemmes og indlæses.
Indstillinger
 • Nyt: Indstillinger for måleenheder: Fanen for skærmopløsning er fjernet, da den ikke længere er nødvendig.
 • Nyt: [80]: Generelle indstillinger: Zoom ind/ud trinstørrelse er nu brugerbestemt.
 • Nyt: [320]: Generelle indstillinger: Synligheden af skygge for sidemargen kan nu slås til/fra.
GUI
 • Nyt: Nyt velkommen vindue.
Andre fejlrettelser
 • Rettelse: [488]: Dokumentsidens kontekstmenu viser ikke længere Rediger LinkBack Item menupunktet.
 • Rettelse: [565]: Teksten forsvinder ikke længere tilfældigt, når du redigerer og klikker i den.
 • Rettelse: [567]: Første ikke anvendte graduerede farve kan slettes.
 • Rettelse: [604]: Redigering af tekstrammer med virtuelle kopiere uden afstand forårsager ikke længere fejl.
 • Rettelse: [631]: Adobe skrifttyper forårsager ikke længere fejl på figur tekstombrydning.
 • Rettelse: [657]: Arkivvælgeren reagerer korrekt på [Retur] tasten og arkivnavns forvalg ved indtastning af første bogstav i navnet.
 • Rettelse: [667]: Eksport af meget store eller højopløselige JPEG's, forårsager ikke længere nedbrud af iCalamus.
 • Rettelse: [678]: Skift mellem dokumenter forårsager ikke længere fejl.
 • Rettelse: [682]: Eksport vender ikke længere indlejrede billeder i tekstrammer.
 • Rettelse: [683]: Tekst lineal oplysninger viser, sidste gældende tekst lineal, når du klikker bag den sidste gældende tekst i en rimelig tom tekstramme.
 • Rettelse: [715]: Zoom combo-boksen i dokumentvinduets nederste venstre hjørne viser igen korrekte værdier.

(Hvis du finder noget Danglish eller andre underlige oversættelser på denne side, så tøv ikke med – Mange tak!)

Hjem | iCalamus | Download | Køb | Support | Nyheder | Kontakt · Privacy
© 2006-2024 · [1076808]