Nyheter?

iCalamus v 1.20

Ändringar:

Operativsystemskompatibilitet Photographerbook
 • Nytt: [655]: iPhoto 09 stöds nu.
 • Nytt: Skinnband kan beställas.
 • Nytt: Böcker kan få hörn och vadderat omslag.
 • Nytt: Boksidor kan UV-lackeras på både sidor.
 • Nytt: Photographerbooks priser har sänkts med upp till 40 %.
 • Fix: Det är inte längre tillåtet att skicka dokument på mer än 2 GB, eftersom PDF-standarden inte tillåter större PDF-dokument.
Dokumentvyer
 • Fix: [639]: Bilder utan uppgift om bildupplösning (dpi) skalas inte längre om till 72 dpi som förval.
Textstilsgranskaren
 • Nytt: [644]: Dialogrutan Redigera textstil har gjorts om och förbättrats.
 • Nytt: [79]: Dialogrutan Redigera textstil förhandsvisar typsnittet nu, med alla tillgängliga textstilsparametrar.

  Redigera textstil

Textlinjalsgranskaren
 • Nytt: [640]: Den nya funktionen Skapa och använd textlinjalsstilar från markering finns i åtgärdsmenyn.

  Förbättrade textlinjalsfunktioner

 • Nytt: [641]: Dialogrutan Redigera textlinjal har gjorts om och förbättrats.

  Redigera textlinjal

Textsystemet
 • Fix: [252], [253], [469], [658]: Textformateringen har skrivits om och förbättrats
 • Fix: [593]: Textramar med sidnummertextfält kan nu kopieras korrekt med alla tillgängliga metoder.
 • Fix: [610]: Textramar med textfältinnehåll kan vektoriseras.
Användargränssnitt
 • Nytt: [418]: Tre nya symboler till verktygsfältet är tillgängliga: dokumentrutnät, sidstödlinjer och ramstödlinjer. Dessa symboler motsvarar menyvalen i menyn Innehåll.

  Verktygsfältssymboler

 • Nytt: [609]: Menyn Fönster innehåller menyvalet Zooma nu.
 • Nytt: [642]: Den nya undermenyn Innehåll har lagts till i snabbvalsmenyer. Den innehåller följande tre menyval från menyn Innehåll: Visa dokumentrutnät, Visa ramstödlinjer, Visa sidstödlinjer.

  Dokumentsidans snabbvalsmeny

 • Nytt: Svenska En svensk version av iCalamus är också tillgänglig nu, lokaliserad av Karl-Johan Norén.
 • Nytt: [671]: Fönstret Inställningar visar inte längre den onödiga knappen Visa alla.
 • Fix: [643]: Antalet sidor i dialogrutorna Nytt dokument och Förvalt dokument kan inte längre vara < 1 eller > 9999.

(Kontakta oss gärna om du hittar några svengelska eller andra konstiga översättningar på sidan via – Tack så mycket!)

Hem | iCalamus | Hämta | Beställ | Assistans | Nyheter | Kontakt · Privacy
© 2006-2022 · [1048992]