Nyheter?

iCalamus v 2.01

Ändringar:

Granskare
 • Nytt: Färggranskaren: Hanterar visning och redigering av förvalda färger (om inget dokument är öppet).
 • Nytt: Numreringsgranskaren: Hanterar visning och redigering av numreringsstilar (om inget dokument är öppet).
 • Nytt: Textlinjalsgranskaren: Hanterar visning och redigering av förvalda textlinjaler (om inget dokument är öppet).
 • Nytt: Textstilsgranskaren: Hanterar visning och redigering av förvalda textstilar (om inget dokument är öppet).
 • Nytt: Ramgranskaren: Hanterar förvalda ramstilar (kommer att vara åtkomligt via det grafiska gränssnittet i en framtida version).
Utdata
 • Nytt: Rättade ett problem där element på en stamsida inte alltid skrevs ut.
Användargränssnitt
 • Nytt: Muspekarna har optimerats för Retina-skärmar.
System
 • Fix: Rapporter om systemfel skickas till utvecklarna av iCalamus igen (fungerar med sandlådan).
Andra rättade fel
 • Fix: [695]: Sidriktningssymbolerna i alla dialogrutor om utskriftsformat överensstämmer med den angivna sidriktingen och sidstorleken.
 • Fix: [731]: Rättade ett fel med att öppna nyligen konverterade dokument.
 • Fix: Rättade ett problem med att skriva ut text på högersidor.
 • Fix: Rättade ett problem med export av markerade ramar.
 • Fix: Rättade ett problem med att dekorera ramar.
 • Fix: Rättade ett problem med att flytta ramar.
 • Fix: Rättade ett problem med visning av referenspunkten för omvandlingar av ramar.
 • Fix: Ramar från urklipp kan användas i redigeraren för linjedekorationer.
 • Fix: Bilder kan flyttas i ramar igen.
 • Fix: Raminnehåll kan kopierar in i andra ramar igen.
 • Andra problem har åtgärdats.

(Kontakta oss gärna om du hittar några svengelska eller andra konstiga översättningar på sidan via – Tack så mycket!)

Hem | iCalamus | Hämta | Beställ | Assistans | Nyheter | Kontakt · Privacy
© 2006-2024 · [1038976]