Nyheter?

iCalamus v 2.03

Ändringar:

Redigera dokument
 • Nytt: [738]: Smarta justeringslinjer visas när ramar fästs till centrallinjen för sidor och ramar, eller till kanterna för sidor och ramar.
 • Nytt: I menyn Innehåll är Fäst vid sidstödlinjer nu på som förval. Dessa krävs för de smarta justeringslinjerna.
Utdata
 • Fix: Åtgärdade hur skuggor skapas på retina-skärmar.
Användargränssnitt
 • Nytt: Vissa varningsmeddelanden kan undertryckas från att visas igen med detta alternativ Visa inte meddelandet igen.
 • Nytt: Den nya knappen Återställ varningsmeddelanden i fliken Allmänt under inställningarna återställer alla undertryckta varningsmeddelanden.
 • Nytt: Den nya knappen i fliken Allmänt under inställningarna återställer många parametrar som kan ändras av användaren till fabriksinställningarna.
 • Fix: Mätvärden på lodräta linjaler visas i lodrät riktning.
Inställningar
 • Nytt: [744]: Alternativet Spara automatiskt har tagits bort från de allmänna inställningarna. iCalamus använder nu de nya funktionerna för att spara automatiskt och versionskontroll i Mac OS X. Även ny dokument som inte har sparats med ett namn angivet av användaren sparas nu automatiskt.
Photographerbook
 • Nytt: På grund av irritation över olika produktnamn på Photographerbook-webbplatsen och i iCalamus visar nu popupmenynerna med Photographerbooks dokumenttyper, papperstyper och dokumentformater nu de förinställda (tyska) typ- och formatnamnen, följt av lokaliserade namn inom parentes.
 • Fix: Åtgärdade ett programfel som kunde ske efter att en zip-fil skickats till Photographerbook.
 • Fix: Justerat presentationen av pappersformat och dokument.
Handbok
 • Nytt: De nya menyvalen i Redigera-menyn finns nu handboken.
 • Fix: Handboksavsnittet Flytta ramar med piltangenterna har uppdaterats med ändringen att [Ctrl]-tangenten inte längre krävs.
Andra rättade fel
 • Fix: [743]: Leta efter uppdateringar fungerar igen.
 • Fix: Åtgärdade ett problem med zoomning.
 • Fix: Åtgärdade ett programfel när gamla 1.x-dokument som innehåller PICT-bilder öppnades. Dessa stöds inte längre. Nu visas en varning.
 • Fix: Ramar kan flyttas kontinuerligt genom att trycka och hålla ned piltangenterna, utan att behöva hålla ned [Ctrl]-tangenten.
 • Fix: Åtgärdade ett problem när opacitetsbaserade konturer skapades: det valda gränsvärdet användes inte i det slutliga resultatet.
 • Fix: EPS-/PS-importen har åtgärdats.
 • Andra problem har åtgärdats.

(Kontakta oss gärna om du hittar några svengelska eller andra konstiga översättningar på sidan via – Tack så mycket!)

Hem | iCalamus | Hämta | Beställ | Assistans | Nyheter | Kontakt · Privacy
© 2006-2022 · [1045944]