Nyheter?

iCalamus v 2.11

Viktigt:
Systemkrav: Mac OS X 10.9 (Mavericks) eller senare.

Ändringar:

Kärna
 • Nytt: [575]: The Send Message window has become non-modal to allow text copy operations from document windows. It has been renamed to Messages Editor.
 • Fix: Messages Editor: Empty messages can no longer be sent.
 • Fix: [838]: Edit > Duplicate With Offset regards the Width/Height in % scaling factors from the Geometrigranskaren.
 • Fix: [839]: Edit > Duplicate With Rows and Columns regards the Width/Height in % scaling factors from the Geometrigranskaren.
 • Fix: [845]: Edit > Duplicate With Offset accepts negative values for horizontal/vertical distance.
 • Fix: [846]: Edit > Duplicate With Rows and Columns accepts negative values for horizontal/vertical distance.
 • Fix: The Check for Updates function has been fixed on OS X 10.11 (El Capitan).
Innehållsgranskaren för bilder
 • Nytt: The inspector now also shows the size of the currently selected image in pixels.
 • Nytt: The Anpassa bild button shows a help text.

  Anpassa bild

 • Nytt: The Anpassa bild panel stores its current position on screen.
 • Fix: The Anpassa bild panel layout has been corrected.
Geometrigranskaren
 • Nytt: [843]: The Angle combobox now offers all angles in steps by 10 and 45 degrees.
 • Nytt: [844]: The Angle rotation wheel now also sets angles in steps by 10 degrees when pressing the [Control] key.
Textgranskaren
 • Nytt: [836]: Offers more realistic values for Expanded text.
 • Nytt: [837]: Offers more realistic values for Oblique text.
Textstilsgranskaren
 • Nytt: [836]: Offers more realistic values for Expanded text.
 • Nytt: [837]: Offers more realistic values for Oblique text.
Handbok
 • Nytt: Punkt Färgrymd i kapitel Redigera färg har en mer detaljerad beskrivning.
 • Nytt: Punkt Justeringar i kapitel Innehållsgranskaren för bilder har en mer detaljerad beskrivning.
 • Nytt: Kapitel Page Setup now also describes the iCalamus print marks parameters view of the Page Setup dialog.
Andra rättade fel
 • Fix: Crash fixed which occured during the sorting of colors.
 • Fix: Issue fixed with page number text fields on layout pages.
 • Andra problem har åtgärdats.

(Kontakta oss gärna om du hittar några svengelska eller andra konstiga översättningar på sidan via – Tack så mycket!)

Hem | iCalamus | Hämta | Beställ | Assistans | Nyheter | Kontakt · Privacy
© 2006-2022 · [1053672]