DomůGNU General Public License
  iCalamus 2 Rejstřík

Rejstřík

# | . | 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | [

#
#!#
###

.
.iccsl
.icdk
.ictmpl
.ictpsl
.ictsl

1
1/1 čtverčík
1/2 čtverčík
1/4 čtverčík
1/6 čtverčík

A
Actions menu (Media inspector)
Add Image
Add Link
Aditivní sněšování
Adjust Content Proportional to Frame Size
Adjust Content to Fit in Frame
Adresář
Akce kolečka
Akce paletek
Akce rámečků
Aktualizace
Aktualizovat textová pole
Amplituda
Arch do celého okna
Assign a Line Shape
Atributy písma
Atributy stránky
Automaticky ukládat

B
Barevný prostor
Barevný režim
Barevný režim (obrázky)
Barva
Barva (písmo)
Bezpatková písma
Bilder
Blok informací o odesilateli
Bullet
Buttons

C
Celou stránku
Celý arch
Center tab stop
Centrovat vodorovně
Cesty
Chlebové písmo
Chlebové písmo pro vyznačování
Cikcak
Close Path (linkové rámečky)
Close Path (tvarové rámečky)
Close Path (vector frames)
CMYK
Co je iCalamus
Co je nového v iCalamusu?
Configure PDF output for printshops
Configure PDF output for the web
Contact other users
Contact the support and developers
Container
Control keys
Copyright
Create and Apply Text Styles from Text
Create Booklet

D
Další
Další funkce (obrázky)
Další funkce (PDF)
Decimal tab stop
Default keystrokes
DefaultBackgroundStyleProvider
DefaultStrokeStyleProvider
Dekorace cesty
Dělení na devítiny a dvanáctiny
Dělení slov
Délka vlny
Device-dependent Color Space
Diagonální kříž
Dialogy
Diskový prostor
Diskusní fóra iCalamusu
Document type
Document-related inspectors
Dodatky
Dokument drucken
Dokument erzeugen
Dokument-Finishing
Dokumentové okno
Dopisní papír
Drag & Drop
Duplikovat
Duplikovat / Uložit jako
Duplikovat s otočením
Duplikovat s řádky a sloupci
Duplikovat s roztečí
Duplikovat textové pravítko
Duplikovat textový styl
Dvojčtverec
Dvojitý trojúhelník

E
Edit Image
Edit Link
Edit Original File (Media inspector)
Editovat parametry tvaru (tvarové rámečky)
Editovat PDF
Editovat stránky
Erste Schritte
Exit Full Screen
Exportovat obrázek/PDF
Expozice
Externí zásuvné moduly

F
FAQ (Otázky a odpovědi)
Farbsystem
File extensions
File names
Font Preview
Formát
Formátování odstavců
Formátování písma
Formátování textu knihy
Formen
Frame Name
Frame-related inspectors
Funkce dialogů

G
Generic Color Space
Get From Clipboard
GNU General Public License
GNU GPL
Graphic Element field

H
Hide Frame Guides
Hide Page Guides
Hotovo
How to create a bilingual book
How to create path text
Hvězda

I
iCalamus Radar
Import textu do knihy
Importieren
Index horní/Index dolní
Inhalte bearbeiten
Inhalte importieren
Inverzně

J
Jazyk
Jazyk (Vložit textové pravítko)
Jednotky (Rozměry)
JMÈNO

K
Kapitola formatieren
Kern
Kerning
Kerning (písmo)
Keyboard shortcuts
Keys
Klávesové zkratky
Klávesové zkratky (Nápověda)
Klávesové zkratky nástrojů
Klávesové zkratky v menu
Klávesy myši
Klepněte pro záznam kl. zkratky (textové pravítko)
Klepněte pro záznam kl. zkratky (textový styl)
Kliknutí + [Control]
Kniha
Kolečko
Kolečko + [Control][Option]
Kombinovat
Koncům řádek
Konec odstavce
Konec řádku
Konec sloupce
Konejterový nástroj
Kontextová menu pro dokumentové stránky
Kontextová menu pro zpracování vektorů
Kontextové funkce
Kontextové menu pro linkové rámečky
Kontextové menu pro režim zpracování textu
Kontextové menu pro tvarové rámečky
Kontextové menu textového rámečku
Kontextové menu toku obsahu
Kontexttové menu pro obrazové rámečky
Konvertovat text do vektoru
Konvertovat text na skupinu jednotlivých vektorových rámečků
Kopie
Kopírovat
Kopírovat barvu
Kopírovat pravítko
Kopírovat styl
Kopírovat text dokumentu
Kopírovat text stránky
Kosodélník
Kreslit tah
Kreslit tvar
Kříž
Kruhový oblouk
Krytí
Krytí (obrázky)
Krytí (PDF)
Kursíva

L
Layout (Text na cestě)
Leerzeichen
Left tab stop
Lepicí mezera
Levé odsazení uvnitř odstavce
Levé odsazení začátku odstavce – indent
Ligatury
Ligatury (Typografie)
Limity
Linien
Link sheet
Linka – otevřený obdélník
Linka z proměnným zalomením
LinkBack
Linkový nástroj
List of iCalamus document windows
Load Color List
Load Text Ruler List
Load Text Style List
Lupa
Lupa (Menu Vzhled)

M
M pomlčka
Managed shapes
Manual conventions
Manual navigation with keyboard
Media Actions bar
Media inspector
Media list
Měkké dělení
Měkké světlo
Menší
Menu
Menu iCalamus
Menu Nápověda
Menu Objekty
Menu Okno
Menu Soubor
Menu Úpravy
Menu Vzhled
Měření
Metrics-related inspectors
Mezera šířky čísel
Mezery
Mezikruží
Minimalizovat
mínusky
Místo (Text na cestě)
Mnohoúhelník
Modul Hyphenator
Moduly
Moduly (Calamus SL)
Montáž

N
N pomlčka
na malá
Na plnou obrazovku
NA VELKÁ
Na výběr
Nadpisy
Náhled dokumentu
Nahradit
Nahradit a najít další
Nahradit vše
Najet na výběr
Najít
Najít další
Najít předchozí
Name (Media list)
Nápověda iCalamusu
Nastavení dokumentu
Nastavit
Nastavit původní velikost obrázku
Nástroj otáčení
Nástroje
Nástroje pro editaci
Navigace v dokumentu
Navigační pole
Název pravítka
Název souboru
Název souboru: Stránky
Název stylu
Nejméně
Neobtékat
Neseparovatelné směšovací režimy
New Text Style from Selection
Non-printing
Normal shapes
Normální
Nová barva
Nová vzorová stránka
Nové textové pravítko z výběru
Nový
Nový barevný přechod
Nový panel paletek
Nový prázdný dokument
Nový tvar objektu
Nový ze výběr šablon

O
Obarvit text
Obdélník
Obdélník z vmáčknutými rohy
Oblouk
Obrázek
Obrazový nástroj
Obrysové
Obsah
Obsluha – přechod z Calamusu SL
Obtékat rámeček
Obtékat tvar
Ochranná známka
Odečíst
Odečtení
Odsazení (Dekorace cesty)
Odsazení (Text na cestě)
Odsazení odstavců
Odsazení textu
Odstavec
Odstín
Odstranit barvu
Odstranit stránku(y)
Odstranit stránky
Odstranit textové pravítko
Odstranit textový styl
Odstranit vzorovou stránku
Odvybrat všechny stránky
Odznačit všechno
OEM version
Oko
Open Path (linkové rámečky)
Open Path (tvarové rámečky)
Open Path (vector frames)
Operační systém
Otáčecí kolečko + [Shift]
Otáčivé kolečko pro úhly
Otáčivý regulátor úhlu
Otevřít
Otevřít (Objekty)
Otevřít cestu
Otevřít poslední
Otočit cestu
Otočit cestu (linkové rámečky)
Otočit cestu (tvarové rámečky)
Otočit cestu (vector frames)
Outline styles
Ovál

P
Page (Media list)
Page Display
Paleta nástrojů
Paletka barvy
Paletka číslování
Paletka geometrie
Paletka obsah pro obrázky
Paletka obsah pro PDF
Paletka obsah pro skupinové rámečky
Paletka obsah pro text
Paletka obsahu
Paletka obtékání textu
Paletka rámečků
Paletka stránek
Paletka text
Paletka textových pravítkek
Paletka textových stylů
Paletka vrstev
Paletka zarovnání
Paletky
Paragraf
Parametry přechodové výplně
Path names
Patková písma
PDF output
PDFClerk Pro
Pevná mezera
Pevné kombinace kláves a myši
Photographerbook
Písmo
Písmo (Paletka text), velikost písma, kerning, barva
Placeholder Text
Plnou obrazovku
Podpora iCalamusu
Podtržené
Podtržené (Vložit textový styl)
Pohled na vnitřní dokumentovou stránku
Pohled na vzorovou stránku
Pole zvětšení
Poloměr rozostření
Pomocné nástroje
Posun rámečků kurzorovými šipkami
Posunout dopředu
Posunout dozadu
Použít rozestup
Použít výběr pro hledání
Použití čar
Použití textových stylů a pravítek
Použití zvláštních znaků
Pozice X
Pozice Y
Pracovní plocha
Pravé odsazení
Pravítka
Pravopis a gramatika
Přechod z InDesignu
Přechod z Pagemakeru
Přechod z Pages
Přechod z programu Calamus SL
Přechod z Quark XPress
Přechodové barvy
Předchozí
Předvolby
Přejmenovat
Překrýt
Přepnout velikost
Přeskočit objekt
Přeškrtnuté
Přesně
Přesné umístění loga pomocí vodítek
Přestup
Přesunout do
Přesunovací nástroj – ručička
Převést na editovatelnou cestu
Převést na editovatelnou cestu (linkové rámečky)
Převést na editovatelnou cestu (Paletka rámečků)
Převést na editovatelnou cestu (tvarové rámečky)
Převést na malá písmena
Převést na velká písmena
Převést vše do popředí
Převést zástupce na fyzickou kopii
Převzetí dokumentu z programu Calamus SL
převzít PDF
převzít RTF
Přidat další pohled
Přidat pohled dolů
Přidat pohled vedle
Print to PDF
Připojit cesti
Přiřazení barvy objektu
PŘÍSTUPOVÝ KÓD
Přitahovat na mřížku dokumentu
Přitahovat na stránková vodítka
Přizpůsobení (Obraz)
Přizpůsobit obrázek rámečku
Přizpůsobit rámeček původní velikosti obrázku
Přizpůsobit rámeček velikosti obrázku
Procházet všechny verze
Profil barev
Profil ICC
Proměnná
Prostrkání nad odstavcem
Prostrkání odstavců
Prostrkání řádek
Prúnik
První Písmena Velká
První Velká

R
Řádka odesílatele
Řádkovaní a mezery odstavců
Rahmen aufziehen
RAM
Rampa (Dekorace cesty)
Řazení
Řeč
Reconnect (Media inspector)
Reference
Registrace
Registrace iCalamusu
Registrováno
Reload (Media inspector)
Reset Warning Alerts
Restore Defaults
Reveal in Finder (Media inspector)
Režim (PDF)
Režim kopírování
Režim směšování
Režim směšování (obrázky)
RGB
Right tab stop
Roh
Rohová linka
Rotovat k zakřivení cesty
Rozdělit skupinu
Rozebrat CDK
Rozlišení (obrázky)
Rozměr čáry
Rozměry
Rozmístění objektů
Rozmístění rozestup
Rozmístit horní hrany
Rozmístit levé hrany
Rozmístit pravé hrany
Rozmístit spodní hrany
Rozmístit středy svisle
Rozmístit svisle s roztečí
Rozmístit vodorovné s roztečí
Rozmístit vodorovné středy
Rozptýleni (Cikcak Outline)
Rozšířené funkce barev
Rozšířené funkce paletky geometrie
Rozšířené funkce textového pravítka
Rozšířené funkce textových stylů
Rychlý kurz

S
Šablony
Saturace
Saturace (Obraz)
Save Color List
Save Text Ruler List
Save Text Style List
Scale tool
Schovat barvy (Menu Vzhled)
Schovat editor zpráv
Schovat lištu nástrojů
Schriftkatalog
Seiten-Ausrichtung
Seitennummerierung
Select All Left Pages
Select All Right Pages
Send Documents
Send Log Information
Separovatelné směšovací režimy
Sešikmené
Seznam
Shapes (Paths)
Shear tool
Šířka
Šířka v %
Sjednotit
Skrýt barvy
Skrýt informace o dokumentu
Skrýt nástroje
Skrýt paletky
Skrýt písma
Skutečná velikost
Smazat barvu
Smazat předvolby
Směr
Směr psaní
Speciální znaky
Speciální znaky (Text)
Spojení
Spojit
Spojovník
Standardní náhled dokumentu
Standardní seznam vektorových grafik
Standardní styl (Outline)
Start Dictation
Status (Media list)
Stín inspector
Stínované
Stránky
Stupně šedi
Stupnice (Dekorace cesty)
Styl čáry
Subtraktivní směšování
Světelnost
Svisle centrovat
Symbolová lišta
Syntaxe formátu data
Systémové požadavky

T
Tab stop
Tabulátory
Tabulka
Tah je maska
Tah rámečku
Tažení rámečku + [Option]
Tažení rámečku + [Shift]
Tažení uchopovacího bodu + [Option]
Tažení uchopovacího bodu + [Shift]
Tečková mezera
Templates (uložit)
Templates Categories
Templates Filter
Templates Preview
Text
Text (Text na cestě)
Text menu
Text na cestě
Text-related inspectors
Texte
Textlineale vom Text erzeugen und anwenden
Textové pravítko
Textový nástroj
Textový styl (Rozměry)
Textový styl (Text na cestě)
Textrahmen verketten
Textumfluss
Tipy a triky
Tisknout
Tiskové značky
Tloušťka tahu
Transformační nástroje
Transformovat obsah
Trasovací modul
Třídit podle
Trojtečka
Trojúhelník
Trojúhelník (pravý horní)
Tučné
Tvar inspector
Tvarový nástroj
Tvary
Tvorba bookletů v PDF
Tvrdé světlo
Typografie

U
Účaří
Úhel natočení
Úhel zkosení
Ukázat barvy (Menu Vzhled)
Ukázat jednotku
Ukázat nástroje
Ukázat paletky
Ukázat stránku
Ukázat textová pravítka
Ukázat toleranci
Ukončit iCalamus
Uložit
Uložit jako
Uložit jako šablonu
Umístit
Umschlag
Upravit barvu
Upravit číslování stránek
Upravit globální parametry stránky
Upravit masku
Upravit mřížku dokumentu
Upravit obrázek
Upravit panel nástrojů
Upravit parametry tvaru (linkové rámečky)
Upravit parametry tvarů
Upravit parametry tvarů (Paletka rámečků)
Upravit parametry vodítek
Upravit položku LinkBack
Upravit textové pole
Upravit vzorovou stránku
Určení formátu stránky knihy
Určení zrcadla knihy
User Number
Úvod

V
Vektoren
Vektorizovat průhlednost (obrázky)
Vektorizovat průhlednost (PDF)
Vektorový nástroj
Velikost písma
Velikost písmen
Velká počáteční písmena
Versions Menu
VERZÁLKY
Větší
Vícenásobné čáry
Vitá vás iCalamus
Vlasová mezera
Vložit
Vložit aktuální datum
Vložit barvu
Vložit bez formátování
Vložit celkový počet stránek
Vložit číslo stránky
Vložit datum modifikace souboru
Vložit datum založení souboru
Vložit jako prostý text
Vložit logo
Vložit mezeru
Vložit na původní pozici
Vložit nové stránky
Vložit pevné datum
Vložít pomlčku
Vložit pravítko
Vložit přechod
Vložit styl
Vložit textové pole
Vložit textové pravítko
Vložit textový styl
Vložit URI/URL
Vložit uvozovky
Vložit zalomení
Vložít znak
Vložit zvláštní znaky
Vrátit do
Všeobecně
Vstupní pole
Výběr
Výběr písma
Výběr textových pravítek
Výběrový nástroj
Vybrat všechno
Vybrat všechny stránky
Vyhledat aktualizace
Vykreslit stín
Vylepšení
Vyloučení
Vymazat
Vymazat (Dekorace cestyn)
Výplň
Vyplnit slepým textem
Výška
Výška písma
Výška řádky
Výška řádky (Vložit textové pravítko)
Výška v %
Vystřihnout
Výstup
Výstupní parametry
Vytvoření dokumentu pro knihu
Vytvořit skupinu
Vytvořit zástupce
Vyznačovací písma
Vzdálenost (Dekorace cesty)
Vzdálenosti
Vzdálenosti a úhel
Vzhled stránky
Vzorové stránky
Vztažný bod

W
Webfarben
Weitere Arbeitsschritte
Wie Sie in Fotobüchern schwarze Seiten erzeugen
Woran Sie sehen können, ob ein Rahmen geöffnet oder geschlossen ist?

X
XOR

Z
Zadání hodnoty bez měrné jednotky
Žádná
Zakulacený obdélník
Zalomení
Založení dokumentu
Zámek
Zámek proporcí
Zámek změn
Záměny
Zamknut vodítka
Zaoblený roh
Zarovnání
Zarovnání (Text na cestě)
Zarovnání objektů
Zarovnat do bloku
Zarovnat doleva
Zarovnat doprava
Zarovnat horní hrany
Zarovnat na levé hrany
Zarovnat na pravé hrany
zarovnat na spodní hrany
Zarovnat na střed
Zásluhy
Zavřít (Objekty)
Zavřít / Zavřít vše
Zavřít cestu
Zcela dopředu
Zcela dozadu
Zesvětlit
Zesvětlit barvu
Zhrubnutí
Ziehen und Fallenlassen
Změna hodnoty kurzorovými šipkami
Změna šiřky
Zmenšit
Značka
Značka (Vložit textové pravítko)
Znovu
Zobrazit barvy
Zobrazit editor zpráv
Zobrazit informace o dokumentu
Zobrazit lištu nástrojů
Zobrazit mřížku dokumentu
Zobrazit neviditelné znaky
Zobrazit písma
Zobrazit stránková vodítka
Zobrazit vodítka rámečku
Zoom In/Out Step Width
Zoomable images
Zpět
Zpětná vazba
Zpráva o pádu programu
Zrcadlit svisle
Zrcadlit vodorovně
Ztmavit
Ztmavit barvu
Zvětšit na výběr
Zvětšit obrázek proporčně do rámečku
Zvětšit PDF proporčně do rámečku

[
[Command]
[Escape]
[Shift][Šipka dolů]
[Shift][Šipka nahoru]
[Šipka dolů]
[Šipka nahoru]

# | . | 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | [

Autorská práva © invers Software & DSD.net (Home)
Poslední aktualizace 12. dubna 2018

DomůGNU General Public License